مموری فوم

فوم هوشمندی که در تجهیزات پزشکی و تشک های خوشخواب استفاده می شود.
زمان قرار گرفتن شخص بر روی تشک مموری فوم، تشک شکل بدن را به خود می گیرد و زمان بلند شدن، تشک به حالت اولیه خود برمی گردد.
تشک های مموری فوم باعث می شوند، فشار کمتری به بدن وارد و گردش خون در بدن، آسان تر شود. تشک های مموری فوم، باعث رفع خستگی بدن و دردهای نواحی ستون فقرات می شوند.