صفحه نخست » تخت باکس تشک

نمایش 1–12 از 25 نتیجه

تخت باکس هتلی چوبی مدل رویال ROYAL

4,400,000تومان
4,400,000تومان
200*90 سانتی متر - یک نفره 200*120 سانتی متر - یک نفره 200*160 سانتی متر - دو نفره
این گزینه ضروری است

تخت باکس هتلی فلزی مدل رویال

6,580,000تومان
6,580,000تومان
200*90 سانتی متر - یک نفره 200*120 سانتی متر - یک نفره 200*160 سانتی متر - دو نفره
این گزینه ضروری است

تخت باکس اسکلت و پایه چوبی خوشخواب KHOSHKHAB BOX

2,860,000تومان
2,860,000تومان
200*90 سانتی متر - یک نفره 200*120 سانتی متر - یک نفره 200*140 سانتی متر - دو نفره 200*160 سانتی متر - دو نفره 200*180 سانتی متر - دو نفره
این گزینه ضروری است

تخت باکس اسکلت و پایه فلزی خوشخواب KHOSHKHAB BOX

3,680,000تومان
3,680,000تومان
200*90 سانتی متر - یک نفره 200*120 سانتی متر - یک نفره 200*140 سانتی متر - دو نفره 200*160 سانتی متر - دو نفره 200*180 سانتی متر - دو نفره
این گزینه ضروری است

تخت باکس بازشو میترا Mitra Box Bed

6,300,000تومان
6,300,000تومان
200*90 سانتی متر - یک نفره 200*120 سانتی متر - یک نفره 200*140 سانتی متر - دو نفره 200*160 سانتی متر - دو نفره 200*180 سانتی متر - دو نفره
این گزینه ضروری است

تخت باکس ثابت هارمونی مدل ژاکارد

3,800,000تومان
3,800,000تومان
200*90 سانتی متر - یک نفره 200*120 سانتی متر - یک نفره 200*140 سانتی متر - دو نفره 200*160 سانتی متر - دو نفره 200*180 سانتی متر - دو نفره
این گزینه ضروری است

تخت باکس ثابت هارمونی مدل متنوع

4,000,000تومان
4,000,000تومان
200*90 سانتی متر - یک نفره 200*120 سانتی متر - یک نفره 200*140 سانتی متر - دو نفره 200*160 سانتی متر - دو نفره 200*180 سانتی متر - دو نفره
این گزینه ضروری است

تخت باکس چوبی رویا ROYA

2,800,000تومان
2,800,000تومان
200*90 سانتی متر - یک نفره 200*100 سانتی متر - یک نفره 200*120 سانتی متر - یک نفره 200*140 سانتی متر - دو نفره 200*160 سانتی متر - دو نفره
این گزینه ضروری است

تخت باکس فلزی رویا ROYA

4,200,000تومان
4,200,000تومان
200*90 سانتی متر - یک نفره 200*100 سانتی متر - یک نفره 200*120 سانتی متر - یک نفره 200*140 سانتی متر - دو نفره 200*160 سانتی متر - دو نفره
این گزینه ضروری است

تخت باکس متنوع میترا Mitra Box Bed

3,830,000تومان
3,830,000تومان
200*90 سانتی متر - یک نفره 200*120 سانتی متر - یک نفره 200*140 سانتی متر - دو نفره 200*160 سانتی متر - دو نفره 200*180 سانتی متر - دو نفره
این گزینه ضروری است
1- مخمل زرشکی 10- چرم قهوه ای روشن 11- چرم کرمی 12- چرم سفید 13- مخمل طوسی 14- مخمل سرمه ای 2- مخمل مشکی 3- مخمل قهوه ای 4- مخمل شتری 5- مخمل کرمی 6- مخمل شیری 7- مخمل بنفش 8- چرم مشکی 9- چرم قهوه ای تیره
این گزینه ضروری است

تخت باکس هارمونی مدل باز شو

6,900,000تومان
6,900,000تومان
200*90 سانتی متر - یک نفره 200*120 سانتی متر - یک نفره 200*140 سانتی متر - دو نفره 200*160 سانتی متر - دو نفره 200*180 سانتی متر - دو نفره
این گزینه ضروری است

تخت باکس هتلی پایه فلزی خوشخواب KHOSHKHAB BOX

2,240,000تومان
2,240,000تومان
200*90 سانتی متر - یک نفره 200*120 سانتی متر - یک نفره 200*140 سانتی متر - دو نفره 200*160 سانتی متر - دو نفره 200*180 سانتی متر - دو نفره
این گزینه ضروری است