مطالب آموزشی

پارچه کتان

پارچه کتان:

کتان خصوصیات مشابه پنبه را دارد و دارای سطحی صاف و درخشنده است اما زودتر از پنبه تمیز می شود.

به اندازه پارچه های پنبه ای آب را جذب می کند اما زودتر خشک می شود.

بازگشت به لیست