صفحه نخست » باکس تشک

نمایش دادن همه 10 نتیجه

تاج تخت باکس هارمونی مدل دریم

2,500,000تومان
2,500,000تومان
200*90 سانتی متر - یک نفره 200*120 سانتی متر - یک نفره 200*140 سانتی متر - دو نفره 200*160 سانتی متر - دو نفره 200*180 سانتی متر - دو نفره
این گزینه ضروری است

تاج تخت باکس هارمونی مدل کلاسیک

2,300,000تومان
2,300,000تومان
200*90 سانتی متر - یک نفره 200*120 سانتی متر - یک نفره 200*140 سانتی متر - دو نفره 200*160 سانتی متر - دو نفره 200*180 سانتی متر - دو نفره
این گزینه ضروری است

تخت باکس بازشو میترا Mitra Box Bed

6,300,000تومان
6,300,000تومان
200*90 سانتی متر - یک نفره 200*120 سانتی متر - یک نفره 200*140 سانتی متر - دو نفره 200*160 سانتی متر - دو نفره 200*180 سانتی متر - دو نفره
این گزینه ضروری است

تخت باکس ثابت هارمونی مدل ژاکارد

3,800,000تومان
3,800,000تومان
200*90 سانتی متر - یک نفره 200*120 سانتی متر - یک نفره 200*140 سانتی متر - دو نفره 200*160 سانتی متر - دو نفره 200*180 سانتی متر - دو نفره
این گزینه ضروری است

تخت باکس ثابت هارمونی مدل متنوع

4,000,000تومان
4,000,000تومان
200*90 سانتی متر - یک نفره 200*120 سانتی متر - یک نفره 200*140 سانتی متر - دو نفره 200*160 سانتی متر - دو نفره 200*180 سانتی متر - دو نفره
این گزینه ضروری است

تخت باکس متنوع میترا Mitra Box Bed

3,830,000تومان
3,830,000تومان
200*90 سانتی متر - یک نفره 200*120 سانتی متر - یک نفره 200*140 سانتی متر - دو نفره 200*160 سانتی متر - دو نفره 200*180 سانتی متر - دو نفره
این گزینه ضروری است
1- مخمل زرشکی 10- چرم قهوه ای روشن 11- چرم کرمی 12- چرم سفید 13- مخمل طوسی 14- مخمل سرمه ای 2- مخمل مشکی 3- مخمل قهوه ای 4- مخمل شتری 5- مخمل کرمی 6- مخمل شیری 7- مخمل بنفش 8- چرم مشکی 9- چرم قهوه ای تیره
این گزینه ضروری است

تخت باکس هارمونی مدل باز شو

6,900,000تومان
6,900,000تومان
200*90 سانتی متر - یک نفره 200*120 سانتی متر - یک نفره 200*140 سانتی متر - دو نفره 200*160 سانتی متر - دو نفره 200*180 سانتی متر - دو نفره
این گزینه ضروری است

تخت باکس هتلی میترا Mitra Box Bed

3,600,000تومان
3,600,000تومان
200*90 سانتی متر - یک نفره 200*120 سانتی متر - یک نفره 200*140 سانتی متر - دو نفره 200*160 سانتی متر - دو نفره 200*180 سانتی متر - دو نفره
این گزینه ضروری است

تخت باکس و تاج هارمونی مدل رویال

2,550,000تومان
2,550,000تومان
200*90 سانتی متر - یک نفره 200*120 سانتی متر - یک نفره 200*140 سانتی متر - دو نفره 200*160 سانتی متر - دو نفره 200*180 سانتی متر - دو نفره
این گزینه ضروری است