صفحه نخست » تخت باکس بازشو

نمایش دادن همه 7 نتیجه

تاج تخت باکس هارمونی مدل دریم

2,500,000تومان
اندازهقیمت
20090-cm-one-person1,200,000تومان
200120-cm-one-person1,600,000تومان
200140-cm-two-people2,350,000تومان
200160-cm-two-people2,400,000تومان
200180-cm-two-people2,500,000تومان

تاج تخت باکس هارمونی مدل کلاسیک

2,300,000تومان
اندازهقیمت
20090-cm-one-person1,100,000تومان
200120-cm-one-person1,400,000تومان
200140-cm-two-people2,100,000تومان
200160-cm-two-people2,200,000تومان
200180-cm-two-people2,300,000تومان

تخت باکس بازشو میترا Mitra Box Bed

6,300,000تومان
اندازهقیمت
20090-cm-one-person3,200,000تومان
200120-cm-one-person4,200,000تومان
200140-cm-two-people6,300,000تومان
200160-cm-two-people6,300,000تومان
200180-cm-two-people6,300,000تومان

تخت باکس ثابت هارمونی مدل ژاکارد

3,800,000تومان
اندازهقیمت
20090-cm-one-person1,900,000تومان
200120-cm-one-person2,500,000تومان
200140-cm-two-people2,950,000تومان
200160-cm-two-people3,350,000تومان
200180-cm-two-people3,800,000تومان

تخت باکس ثابت هارمونی مدل متنوع

4,000,000تومان
اندازهقیمت
20090-cm-one-person2,000,000تومان
200120-cm-one-person2,650,000تومان
200140-cm-two-people3,100,000تومان
200160-cm-two-people3,350,000تومان
200180-cm-two-people4,000,000تومان

تخت باکس هارمونی مدل باز شو

6,900,000تومان
اندازهقیمت
20090-cm-one-person3,420,000تومان
200120-cm-one-person4,570,000تومان
200140-cm-two-people6,800,000تومان
200160-cm-two-people6,850,000تومان
200180-cm-two-people6,900,000تومان

تخت باکس و تاج هارمونی مدل رویال

2,550,000تومان
اندازهقیمت
20090-cm-one-person1,400,000تومان
200120-cm-one-person2,000,000تومان
200140-cm-two-people2,350,000تومان
200160-cm-two-people2,450,000تومان
200180-cm-two-people2,550,000تومان